Doświadczenie Zawodowe

Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe obejmujące m.in.:
 • obsługa prawna handlu zagranicznego,
 • obsługę prawną przedsiębiorstw,
 • obsługę prawną spółek prawa handlowego,
 • obsługę prawną samorządów terytorialnych (gmina Kobierzyce przez 15 lat i równolegle gmina Żmigród przez 10 lat)
 • obsługę prawną gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (w Kobierzycach, Żmigrodzie i w Sobótce),
 • obsługę prawną spółki z o.o. ("Deupoplant Sp. z o.o." - spółka polsko-niemiecka - przez 12 lat),

Od 1992r. prowadzę usługi prawnicze w formie Kancelarii Prawniczej

Znam wszelkie zagadnienia prawne, związane z przygotowaniem procesu inwestycyjnego (a wcześniej dokonania zlecenia dokumentacji), począwszy od zakupu nieruchomości, jego ewentualnego przekształcenia na cele budowlane. W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art.61 ustawy o planowaniu przestrzennym uzyskaniem warunków zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę (a wcześniej opracowanie dokumentacji projektowo technicznej), wyłonienie generalnego wykonawcy, opracowanie i zawarcie umowy o realizację inwestycji, odbiór techniczny wykonanego zadania inwestycyjnego, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu inwestycji do użytkowania.

Wykształcenie

 • Wyższe Prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.
  Studia prawnicze ukończone z wynikiem bardzo dobrym, a praca magisterska nagrodzona II nagrodą na Wydziale Prawa.
  Temat pracy magisterskiej: "Umowy o roboty budowlane w procesie realizacji inwestycji".
 • Ukończona aplikacja radcowska. Wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu LRP-642
 • Studia podyplomowe 2,5 letnie w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  Kierunek: "Zarządzanie Strategiczne:.